Finans

Finans

Doğa Faktoring A.Ş. 

Doğa Faktoring A.Ş. 1998 yılında kurulmuş olup Hazine Müsteşarlığı denetim ve gözetiminde faaliyetlerine başlamıştır. 2006 yılında Faktoring şirketlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) bağlanmasının ardından faaliyetlerini, BDDK'nın gözetim ve denetiminde gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Doğa Faktoring A.Ş. kuruluşundan günümüze firmalarımızın nakit ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler üretmeyi bununla birlikte müşteri memnuniyeti sağlamayı hedef edinmiştir. Finans piyasasının bir parçası olan Faktoring işlemleri; yasal uygulamalar çerçevesinde, iç denetim ve risk yönetimi kontrol süreçlerini oluşturarak, ulusal ve uluslararası makro ekonomik gelişmelerin göz önüne alındığı bir yönetim anlayışıyla yürütülmektedir.

Finans piyasasında yaşanabilecek riskler karşısında önlemlerin sürekli olarak geliştirilmesi, sermaye yapısının sürekli güçlenerek korunması, kurumsal yönetim anlayışının etkinleştirilmesi, nitelikli insan kaynaklarına yatırım yapılması, çağdaş teknolojik altyapının kullanılması, kalite yönetim süreçlerinin işletilmesi şirket yönetiminde temel prensiplerimizi oluşturmaktadır.