Enerji

Enerji

Doğa Taahhüt  İnşaat Tur. Tic. A.Ş.

Enerji

Doğulu Holding bünyesinde faaliyette bulunan Doğa Taahhüt İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. inşaat-taahhüt sektöründe uzun yıllara dayalı köklü geçmişe dayanan bir tarihe sahiptir. 1961 yılında temelleri atılan şirketimiz gelişim ve büyüme sürecinde her türlü altyapı ve üstyapı inşaat işlerinde uzmanlaşmıştır. İnşaat-taahhüt sektörünün iddialı projelerinde gereklilik arz eden inşaat-taahhüt tecrübesi yetkinlik ve teknik bilgi birikimi tarihsel süreç içerisinde; kaliteli işgücüne, teknolojiye ve kurumsal çalışmalara yapılan yatırımlarla oluşturulmuştur.

Doğulu Holding bünyesindeki faaliyet alanlarındaki şirketlerin kurucusu Doğa Taahhüt İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. olmuştur. Ulaşmış olunan saygın başarıların ardında; iş disiplini, zamanlama, doğru kaynak kullanımı, stratejik planlama, etkin yönetim anlayışı ve hizmet memnuniyeti yatmaktadır.

“Türkiye Müteahhitler Birliği” üyesi olan şirketimiz Doğa İnşaat; Yol, otoyol, köprü, baraj, dekapaj, atık su deşarj  işleri, kanalizasyon, pis su, temiz su, gölet, isale ve terfi hatları, üniversite altyapı inşaat işleri, petrol ve kimyasal endüstriyel borulama işleri, doğalgaz iletim ve dağıtım hatları, hidroelektrik ve termik santraller, tünel, enerji nakil hatları, enjeksiyon ve kazık işleri, zemin sondaj, gibi altyapı inşaat işleri ile bireysel ve toplu konut, turizm tesisleri, otel, iş merkezi, fabrika ve endüstriyel tesis gibi üstyapı inşaat işleri gerçekleştirmiştir. Şirketimiz; İnşaat-taahhüt sektöründe ağırlıklı olarak kamuya hizmet vermiş, devlet projelerinde yer alma ciddiyet ve tecrübesine sahip bir yapıdadır.

Yurtiçi ve yurtdışı inşaat-taahhüt hizmetlerini her dönem bir üst aşamaya taşıyarak geliştirmeyi hedefleyen Doğa Taahhüt İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. yüksek finans gücü ve saygın işlere atmış olduğu imza ile uluslararası inşaat-taahhüt sektöründe en üst sıralarda yer alarak, daha büyük hedeflere ulaşmayı planlamaktadır. Bu kapsamda yurtdışında faaliyette bulunan ve dünyada saygınlığı kabul görmüş önemli inşaat-taahhüt firmaları ile işbirliğini geliştirerek sürdürmektedir. Doğa İnşaat gücünü; üstlenmiş olduğu işleri zamanında ve üstün kaliteyle tamamlama prensibinden almaktadır. Bundan sonraki hedeflerini de aynı prensiple gerçekleştirmeye devam edecektir.

Saygın ve büyük hacimli altyapı ve üstyapı inşaat işleri; insana ve çevreye saygı ilkesi ile dünya ölçeğinde sürekli gelişen teknolojilerin takibi, yeni tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması yaklaşımıyla sürdürülmektedir.

Prensiplerimiz:

  • İş disiplini
  • Sorumluluk
  • Dürüstlük
  • Taahhütlerin zamanında gerçekleştirilmesi
  • Dünya standartlarında kaliteli imalat
  • İnsana ve çevreye saygı
  • En üst seviyede hizmet memnuniyeti

Hedefimiz:

Ulusal ve uluslar arası inşaat-taahhüt sektöründe her zaman üst sıralarda yer alarak, başarılarının ve saygınlığının sürekliliğini sağlamak.